Certificerede redskaber

Der har i branchen i mange år, været gået ud fra at certificerede redskaber automatisk overholdt gældende EN1176 og derfor var sikre. Den tanke har Sikkerhedsstyrelsen nu lagt i graven.

Sikkerhedsstyrelsens udmelding er, at der vil altid skulle foreligge en konkret risikovurdering i det tilfælde at man skal kunne dokumentere et sikkert eller usikkert produkt.

Et certificeret produkt er ikke mere sikkert end et ikke-certificeret produkt og overholdelse af gældende EN1176, er ingen garanti for et sikkert produkt.

Producenter, kunder og inspektører har altså INGEN garanti for at produkter er sikre, bare fordi de er certificerede. Dette stiller et noget større krav til inspektørens viden og uddannelse, som branchen nok snart bliver nødt til at tage stilling til, samt at komme med løsningsforslag til en opdatering af uddannelsen til uddannelsesstederne.

De nye regler og BFLI.

Den første Europa Norm for legepladser, trådte i kraft i 1998 og blev revideret i 2008/2009, og revideres igen i 2015. Grunden til de to revideringer er, at vi bliver mere og mere opmærksomme på problemområder i legepladssikkerheden i EU, og hvordan vi kan risikostyre de problemer der er.

En af de ting vi i brancheforeningen ikke ønsker, er at ende i et totalt sikkerheds-hysteri.

I Danmark ønsker vi at legepladsinspektørens rolle tager en retning af guide eller rådgiver, i stedet for rollen som en myndighedsperson med udstrakt pegefinger.

Brancheforeningen for legepladsinspektører: BFLI, ønsker at være med til at præge og guide legepladsinspektørerne i denne retning, og være bagstopper for inspektørerne når de render ind i modvind.

Denne modvind kommer i mange former og styrker, noget af det er de mange fortolkninger nogle legepladsinspektører har af EN1176. I stedet for at læse standarden med den hensigt den er udformet, så går visse inspektører ud på legepladsen for at finde fejl og ikke overensstemmelser som man bør, dvs. legepladsinspektøren er allerede i en negativ sindstilstand.

Dette mener BFLI er en fejl i deres uddannelse, og der kan BFLI være med på sidelinjen når der skal diskuteres hvordan man bør læse standarden og hvordan den enkelte situation kan løses.

Kan det passe?

Som legepladsinspektør sker det at man render ind i børnehavepædagogen som ved alt, og jeg mener ALT. Han er uddannet tømrer, har været på et kursus hos en legepladsinspektør og ved lige nøjagtig hvilke regler der gælder for legepladserne og hvilke ting han skal holde øje med, lige indtil han får rapporten fra en certificeret inspektør. SÅ har vi balladen, DET kan ikke passe og DET kan ikke passe, osv.

Hvad gør vi så? Som gammel oversergent fra hæren har jeg altid en umanerlig trang til at sætte vedkommende noget så forfærdeligt på plads, men som virksomhedsejer og afhængig af et godt kundeforhold, er man nødt til at træde varsomt. Man forsøger at instruere og rådgive ham uden at han føler at hans synspunkter bliver tilsidesat, og sætter ham så godt ind i reglerne som muligt, indtil næste gang han får en rapport hvor man så starter forfra: DET kan ikke passe, DET kan ikke passe…osv.

Måske kan det bare ikke passe? – Måske er det bare for meget???

Hvad jeg gerne ville fortælle Mikkels forældre

Alle forældre vil deres børn det bedste. De skal i den bedste børnehave, den bedste skole og de skal selvfølgelig have den bedste legeplads begge steder. Problemerne opstår først når 4 årige Mikkel kommer hjem med blå mærker eller brækkede fingre. Så er ”Ham Selv” løs i Laksegade, og det er han fordi ingen har forklaret Mikkels forældre at alle legetilbud indebærer risici og at opgaven for de voksne, og det gælder også for Mikkels forældre, er at styre de risici i en sådan grad at de er acceptable for børnenes sikkerhed og udvikling, samt at kunne berolige andre forældre så de lader deres børn udfolde sig på legepladsen og udfordre deres egne kompetencer.

Hvordan Mikkels far og hans venner derimod udfordrer sig selv på legepladsen… det er en anden sagJ.

Sikkerhed frem for alt?

SKAL alting være så sikkert at det bliver kedeligt og kan det være sikkert UDEN at være kedeligt?

Jeg er som mange ved, ikke tilhænger af at alle legepladser skal være så sikre som muligt, men mener at de skal være så sikre som nødvendigt. Vi skal passe på at vi ikke gør vores yngel en god gammeldags bjørnetjeneste, ved at pakke dem ind i vat og bobleplast og laver afskærmninger alle de steder hvor der er en mulighed for at falde ned og slå sig.

Sætter vi afskærmning op alle vegne, kan vi ende med en nation af unge mennesker der vandrer ud i trafikken fordi der ikke er afskærmning ved fortove, veje og cykelstier.

Jeg mener at MAN GERNE MÅ SLÅ SIG, OGSÅ HÅRDT, så længe man ikke bliver invaliderende eller dødeligt skadet.

Det er vores opgave som legepladsinspektører at dokumentere manglende overensstemmelser med legepladsstandarden og hjælpe ejeren at mindske risikoen for farlige skader, ikke mindske risikoen for alle skader, da skader kan være med til at man bliver bedre til at risikovurdere og konsekvensberegne, samtidigt med at man udvikler sine motoriske evner.

Udvikling af ens motoriske evner kan koste et brækket ben eller en brækket arm, og det kan være en konsekvens af at man udfordrer egne evner på en legeplads.

Husk: det er ikke farligt at lege.

Hvad laver legepladsinspektøren?

Legepladsinspektøren skal kunne dokumentere, de manglende overensstemmelser med standarden han finder på legepladsen, det er de fejl han finder i forhold til legepladsstandarden EN1176.

Alle inspektioner starter med at inspektøren får lavet sig et overblik over de redskaber der er på legepladsen. Derefter fotograferes det enkelte redskab og inspiceres i henhold til EN1176.

Inspektøren kigger efter slid, hærværk, montagefejl og laver en kontrol af faldunderlagets eftergivende egenskaber. Alle fejl, eller afvigelser som det jo korrekt hedder, dokumenteres til senere brug i en rapport.

Legepladsrapporten kan være uoverskuelig at få i hånden, men legepladsinspektøren er altid villig til at rådgive om de dokumenterede afvigelsers alvorlighed, og om den anbefalede rækkefølge af udbedring. Det er altid en god idé at tale med sin legepladsinspektør om rapportens findelser, inden man kaster sig ud i bare at skære alt ned, helt nede ved jorden.

Læs om vores legepladsinspektører

Den primære synder

Penge er ikke alt… men man skal dog have nogle af dem for at kunne inspicere og vedligeholde sine legepladser.

Den største og mest dominerende faktor i puslespillet om legepladssikkerhed og vedligehold, er desværre penge, og når økonomi og sikkerhed stilles overfor hinanden, så vinder økonomi som regel på bekostning af vedligeholdsarbejdet, med et lavere niveau af sikkerhed som resultatet.
Som legepladsinspektør med mange års erfaring, ser jeg alt for ofte at den eneste grund til at en legeplads er ved at gå til grunde er manglende vedligehold.
Det behøver dog ikke altid være sådan, der er flere forskellige metoder hvorpå man kan spare penge og stadig opretholde et tilfredsstillende sikkerheds,- og vedligeholdsniveau. Hyppighed af inspektion, inspektionstyper, og detaljeringsgrad af inspektionerne, bare for at nævne nogle få.
Man bør lave en aftale med sin certificerede legepladsinspektør om en langvarig plan, for at opretholde et så højt sikkerhedsniveau som nødvendigt.

Så starter vi.

Så kom vi med en blog alligevel.

Der har været flere gange hvor vi i Legepladseftersynet har ønsket at kommentere på noget der er sket i legepladssikkerhedsbranchen, men hvor vi har været i tvivl om hvordan det skulle gøres.
Svaret: BLOGGEN.

Hvem er jeg så?

Einar Jón Skúlason Hansen, årgang 1975, ægtemand siden 2000, far til tre, tidl. oversergent, Bosnien veteran, kampvognskommandør, elektriker, legepladsinspektør, ejer af Legepladseftersynet.
Hmmm legepladsinspektør…… now how did that happen?
Efter 7 år i hæren og med en enkelt udsendelse til Bosnien i 1996-1997, og efter at have ødelagt mine fingre som elektriker, skulle der et karriereskift til. En gammel soldaterkammerat (sorry Klaus) foreslog legepladsinspektør, DET ER DER IKKE NOGET DER HEDDER var min første indskydelse.
Ikke desto mindre tog jeg kurset som inspektør, investerede i testudstyr og startede fra nul med Legepladseftersynet. Nu er vi 5 kørende certificerede inspektører i Legepladseftersynet og dækker hele Danmark med kurser og inspektioner, og er også at finde på Færøerne, under navnet Spæliplásseftirlitið. Jeg er pt. bestyrelsesformand for Brancheforeningen for legepladsinspektører BFLI og er aktiv i det udvalgsarbejde der til sidst ender med nye legepladsstandarder i EU.
Så er DET vist på plads, men hvad vil jeg så med det her?
Jeg ønsker at starte en debat om den stand af legepladssikkerhed vi har i Danmark og hvordan vi forstår selve sikkerhedsarbejdet.