Certificerede redskaber

//Certificerede redskaber

Certificerede redskaber

Der har i branchen i mange år, været gået ud fra at certificerede redskaber automatisk overholdt gældende EN1176 og derfor var sikre. Den tanke har Sikkerhedsstyrelsen nu lagt i graven.

Sikkerhedsstyrelsens udmelding er, at der vil altid skulle foreligge en konkret risikovurdering i det tilfælde at man skal kunne dokumentere et sikkert eller usikkert produkt.

Et certificeret produkt er ikke mere sikkert end et ikke-certificeret produkt og overholdelse af gældende EN1176, er ingen garanti for et sikkert produkt.

Producenter, kunder og inspektører har altså INGEN garanti for at produkter er sikre, bare fordi de er certificerede. Dette stiller et noget større krav til inspektørens viden og uddannelse, som branchen nok snart bliver nødt til at tage stilling til, samt at komme med løsningsforslag til en opdatering af uddannelsen til uddannelsesstederne.

By |2015-11-18T20:26:32+00:00December 18th, 2015|home|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment