De nye regler og BFLI.

//De nye regler og BFLI.

De nye regler og BFLI.

Den første Europa Norm for legepladser, trådte i kraft i 1998 og blev revideret i 2008/2009, og revideres igen i 2015. Grunden til de to revideringer er, at vi bliver mere og mere opmærksomme på problemområder i legepladssikkerheden i EU, og hvordan vi kan risikostyre de problemer der er.

En af de ting vi i brancheforeningen ikke ønsker, er at ende i et totalt sikkerheds-hysteri.

I Danmark ønsker vi at legepladsinspektørens rolle tager en retning af guide eller rådgiver, i stedet for rollen som en myndighedsperson med udstrakt pegefinger.

Brancheforeningen for legepladsinspektører: BFLI, ønsker at være med til at præge og guide legepladsinspektørerne i denne retning, og være bagstopper for inspektørerne når de render ind i modvind.

Denne modvind kommer i mange former og styrker, noget af det er de mange fortolkninger nogle legepladsinspektører har af EN1176. I stedet for at læse standarden med den hensigt den er udformet, så går visse inspektører ud på legepladsen for at finde fejl og ikke overensstemmelser som man bør, dvs. legepladsinspektøren er allerede i en negativ sindstilstand.

Dette mener BFLI er en fejl i deres uddannelse, og der kan BFLI være med på sidelinjen når der skal diskuteres hvordan man bør læse standarden og hvordan den enkelte situation kan løses.

By |2015-11-18T20:24:59+00:00November 18th, 2015|home|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment