Kurser

Sikkerhed på legepladsen

Vi tilbyder kurser i legepladssikkerhed, rettet imod pædagoger, institutionsledere, ejendomsfunktionærer og foreninger, med henblik på selv at kunne højne sikkerheden på egen legeplads og gennemføre brugereftersyn. På den måde sikrer diverse ansvarlige sig, at sikkerheden på deres legeplads altid er i top, og at børn ikke kommer unødvendigt til skade.

Sikkerhedskurser målrettet montage

Vi tilbyder kurser rettet mod montører og servicepersonale, med henblik på at mindske de fejl der opstår under montage og servicearbejde og dermed forbedre sikkerheden. Sørg for at dit firma og håndværkere ikke er skyld i unødvendige skader ved at tage et kursus i legepladssikkerhed.

Kurser til Børnehaver

Vi holder ligeledes fyraftensmøder og temadage for børnehavepersonale og forældrebestyrelser, over hele landet. På disse møder gennemgår vi legepladssikkerhed særligt i forhold til jeres behov og ønsker.

Ring eller skriv til os, så finder vi en løsning, der passer dine ønsker.

Hvorfor et kursus i legepladssikkerhed?

Med et kursus fra Legepladseftersynet får du redskaber til selv at kunne sikre en legeplads. Det er på sigt en god forretning for dig. På den måde kan du selv sørge for legepladsikkerheden i hverdagen.

Der bør foretages årlige inspektioner fra en af vores DS certificerede legepladsinspektører.

Vores kurser tilpasses dine behov. På den måde ved du, at vores kurser i legepladssikkerhed stemmer overens med dine behov og ønsker.

Vi har kendskab til alle slags legepladser samt stor erfaring, hvilket gør vores kurser relevante for alle, der direkte eller indirekte arbejder med legepladser. Når du arbejder med legepladser eller ejer en bør du have en basal viden om, hvordan man optimerer sikkerheden. Det kan du få gennem vores kurser.

Se vores kursuspakker her