Legepladsinspektør

DS certificerede legepladsinspektør

Alle vore legepladsinspektører har gennemgået DS certificering i legepladsinspektion og legepladssikkerhed, bestået en skriftlig og praktisk eksamen, modtaget Dansk Standards Certifikat, samt efterfølgende opnået flere års erfaring i at udføre legepladsinspektioner efter de fælles europæiske standarder, som nu er Dansk Standard/Europa Norm 1176 og 1177.

Ovennævnte standarder er bundet op i Bygningsreglementet af 2008, hvori det hedder: ”at Legeredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssige tilfredsstillende forhold mod personskader.”

Opfyldelsen af dette krav i Bygningsreglementet kan bedst tilsikres ved at få gennemført en Ibrugtagningsgodkendelse, Årlige Hovedinspektioner og evt. Driftsinspektioner med jævne mellemrum af Certificerede Legepladsinspektører, der arbejder efter Dansk Standard/Europa Norm 1176 og 1177.

Ovennævnte arbejdsgrundlag og europæiske standarder er udarbejdet af standardiseringskomitéen i EU  CEN/TC 136/SC 1, Legepladsredskaber for børn med dansk deltagelse via S-230 udvalget. Et udvalg, der dagligt arbejder med sikkerhedsbestemmelser for legeredskaber i Danmark.

Legepladseftersynets certificerede inspektører har således den bedste baggrund for at sikre din legeplads en uvildig og betryggende inspektion og har tillige flere års erfaring heri for Kommuner, Boligselskaber og Private Ejere af legepladser.

Kombinationen af DS certificering og mange års erfaring sikrer dig, at når du vælger Legepladseftersynet ved du, at kvaliteten og professionalismen hos din legepladsinspektør altid er i top, og at legepladssikkerheden dermed er sikret.