Legepladssikkerhed

Hovedsigtet med årlige eller jævnlige inspektioner af legepladser i Danmark er først og fremmest at forebygge ulykker med handicap eller døden til følge og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af de uundgåelige uheld af mindre alvorlig karakter, der kan forekomme, når børn leger og udfolder sig fysisk. Legepladssikkerhed er vigtigt og bør tages alvorligt.

Legepladssikkerhed begynder med et fornuftigt layout eller design af legepladsen og en gennemgang af sikkerhedsaspekterne, som vi i Legepladseftersynet gerne er behjælpelige med i form af en Uvildig Rådgivningsrapport.

Når legepladsen er bygget, men inden den tages i brug, bør der gennemføres en sikkerhedsmæssig ibrugtagningsgennemgang af hele pladsen inkl. alle de enkelte redskaber. På grundlag af en sådan inspektion udfærdiger Legepladseftersynet en Ibrugtagningsgodkendelse, som bør foreligge i anmærkningsfri tilstand for at skabe en god legepladssikkerhed.

Mange ejere og institutionsledere sørger for at få gennemført en uvildig sikkerhedsgennemgang årligt af legepladsen med redskaber. En såkald Hovedinspektion, hvor alle sikkerhedsaspekterne gennemgås efter Dansk Standard/Europa Norm 1176 og 1177, og hvor der efter gennemgangen foreligger en skriftlig rapport over tingenes tilstand. En hovedinspektionsrapport bør selvsagt være fri for alvorligere anmærkninger; men den kan i påkommende tilfælde danne arbejdsdokumentet for håndværkerne til en hurtig udbedring af nævnte anmærkninger.

Legepladssikkerhed og slid

Mange legepladsejere vælger ud over årlige hovedinspektioner tillige at få udført kvartalsmæssige Uvildige Driftsinspektioner. Redskaberne nedbrydes, faldunderlag bliver hårde og redskaber udsættes fra tid til anden for hærværk. Driftsinspektioner med jævne mellemrum giver mange ejere ro til at løse andre opgaver og samtidig have en god samvittighed over at have en god legepladssikkerhed.

Husk at du også kan tage kurser i legepladssikkerhed hos Legepladseftersynet.

Projekthåndtering

Når du bygger en ny legeplads bør dit projekt være i sikre hænder fra start til slut. Vi tilbyder rådgivning omkring design og layout af den kommende legeplads. Det er vigtigt, at du får en uvildig og certificeret inspektør ind over projektet fra starten af for at sikre en optimal legepladssikkerhed. Når du vælger Legepladseftersynet garanterer vi en høj sikkerhed og kvalitet gennem hele forløbet.

Det er essentielt for en god legepladssikkerhed, at den indledende rådgivning følges op af løbende kvalitetssikring. Gennem kvartalsmæssige eller årlige inspektioner kan du gennem Legepladseftersynet være sikker på, at alle redskaber lever op til alle sikkerhedskrav. Vi leverer altid den nødvendige dokumentation for kunne optimere på legepladssikkerheden, hvis den ikke skulle være i orden.

Hvordan opnår man god legepladssikkerhed?

Små revner, huller hvor børn kan sidde fast, skarpe kanter og mange andre små ting kan potentielt set udgøre en stor risiko, men kan være svære at spotte når man ikke har den korrekte træning. Her er nogle af de vigtigste ting man skal kigge efter ved en legepladsinspektion.

Faldhøjde

Når vi foretager inspektioner af legepladssikkerhed er faldhøjden en essentiel del. Faldhøjden på et legepladsredskab må ikke overstige 3 meter, og underlagets støddæmpende effekt skal altid tilpasses højden på redskaberne. Såfremt en faldhøjde overstiger en meter bør faldunderlaget have en støddæmpende effekt. Kombinationen af faldhøjde og underlag er naturligvis mere kompliceret end fremstillet her.

Redskaber

Det er selvsagt at redskaber skal være i så god stand som muligt, men det kræver ofte en certificeret inspektør for at kunne bestemme om redskabernes tilstand udgør en risiko. Revner, huller – steder hvor børn kan sidde fast -, skarpe kanter og mange andre faktorer spiller ind når det gælder legepladssikkerhed.

Visuelle inspektioner på ugebasis

Vi anbefaler at man som legepladsejer eller ansvarlig altid foretager inspektioner på ugebasis, hvor du kan kigge efter ting som

  • Glaskår og andre genstande.
  • At faldunderlag er intakt.
  • Om redskaber gået i stykker pga. slid eller hærværk.
  • Skarpe kanter.

Dette er naturligvis kun et lille udpluk af, hvad en gennemført legepladsinspektion kræver for at sikre en optimal legepladssikkerhed.