Ny legeplads

I Bygningsreglementet af 2008 hedder det: ”at Legeredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssige tilfredsstillende forhold mod personskader.”

Ny legeplads og sikkerhed

Opfyldelsen af dette krav i Bygningsreglementet kan bedst sikres ved at få gennemført en uvildig gennemgang af design-planerne for en ny legeplads af uvildige Certificerede Legepladsinspektører fra Legepladseftersynet inden selve opførelsen går igang. En ny legeplads bør endvidere gives et grundigt sikkerhedseftersyn resulterende i en anmærkningsfri Ibrugtagningsgodkendelse, inden pladsen åbnes. Årlige Hovedinspektioner og evt. Driftsinspektioner med jævne mellemrum af DS Certificerede Legepladsinspektører, der arbejder efter Dansk Standard/Europa Norm 1176 og 1177 bør endvidere straks implementeres på nye legepladser.

Når du bygger en ny legeplads er det dit medansvar, at sørge for en god sikkerhed, så børn ikke kommer til skade pga. dårlig legepladssikkerhed. Derfor ønsker vi altid at være en del af hele processen, når du opfører en ny legeplads. Derudover anbefaler vi kvartalmæssige inspektioner, der medfører at legepladssikkerheden forbliver i top.

Tag derfor kontakt til os inden du bygger en ny legeplads.

Vi også tilbyder kurser i legepladssikkerhed til bl.a. institutionsledere og håndværkere. Via disser kurser får du redskaber til selv at give din legeplads regelmæssige eftersyn, som bør suppleres af professionelle certificerede inspektører årligt.