Opgaver

Legepladseftersynet foretager legepladseftersyn på alle offentligt tilgængelige legepladser, som anbefalet i “lov om produktansvar” og DS/EN1176. I den forbindelse udfærdiges en fyldestgørende eftersynsrapport, der i tekst og billeder gennemgår de enkelte redskaber for fejl i henhold til gældende standarder. De forskellige former for eftersyn nævnes herunder.

Årligt sikkerhedseftersyn

Det årlige sikkerhedseftersyn bør foretages af en uddannet legepladsinspektør, med et interval på ikke mere end 12 måneder. Dette eftersyn er det mest fyldestgørende.

Driftseftersyn

Driftseftersynet bør foretages med 1 – 3 måneders interval. Ved denne opgave gennemgås de enkelte redskabers stabilitet, driftssikkerhed og slidtage.

Rutinemæssigt visuelt eftersyn

Det rutinemæssige visuelle eftersyn skal identificere åbenlyse fejl, såsom: glasskår, kanyler, hærværk, frihøjder, blottede fundamentsdele og skarpe kanter. På legepladser med intenst brug eller meget hærværk, bør der gennemføres et dagligt visuelt eftersyn.

Installationsgodkendelse

Installationsgodkendelse af ikke typegodkendte og af typegodkendte redskaber efter montering. Denne godkendelse bør foreligge før legepladsen tages i brug.

Droptest

Der foretages test med kalibreret testudstyr for at fastlægge faldunderlagets støddæmpende egenskaber. Denne test kan give en besparelse i forhold til hyppigheden af efterfyldning af faldunderlag.

Rådgivning og konsulentbistand

Ved nybygning eller renovering af legepladser, yder vi kompetent uvildig rådgivning og konsulentbistand. (intet salg af redskaber)

Risikovurdering

Ved modtagelsen af eftersynsrapporten kan der opstå spørgsmål til farligheden af de belyste afvigelser. Her kan vi lave en komplet risikovurdering af selve legepladsen med redskaber, eller af hele jeres udeareal med trapper, hegne og lign. Risikovurderingen leveres som en komplet rapport med tekst og billeder.

Udgangspunkt

Ved legepladsinspektioner tages der udgangspunkt i Dansk Standards DS/EN 1176 2008/09.
Disse standarder er udarbejdet af den europæiske standardiseringskomité, med deltagelse af eksperter fra landene i EU og EFTA. Standarderne er sidst opdateret i 2008 og 2009.

Ansvar

Ansvaret for legepladssikkerheden, ligger altid hos ejeren. Hos Legepladseftersynet tager vi altid vores opgaver meget seriøst, og sørger for at du imødekommer ansvaret for sikkerhed.

Kontakt

Vi løser opgaver i hele Danmark samt Færøerne. Tag kontakt til os i dag.